Jesteś tutaj: Złomowanie / wyrejestrowanie Złomowanie / kasacja samochodu w Sosnowcu

Złomowanie / kasacja samochodu w Sosnowcu

Jak zezłomować samochód?
Skontaktuj się z miejscową stacją demontażu.
Uzgodnij z obsługą stacji demontażu jak dostarczysz pojazd, o własnych kołach, czy też lawetą, po stronie kasacji. Transport na lawecie może być dodatkowo płatny.
Przerób cennik wszystkich autokasacji w pobliżu, po porównaniu cen, dopytaj o ewentualną opłatę brakujący kilogram samochodu pod względem masy wpisanej w dowodzie rejestracyjnym.
Przygotuj wszystkie dokumenty, lista podana niżej.
Po pomyślnej kasacji pojazdu, dokładnie przejrzyj czy pracownik stacji demontażu wydał ci wszyskie dokumenty, tj: zaświadczenie o przyjęciu pojazdu na złom i unieważnienia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych.
Wyrejestruj swój pojazd w przeciągu 30 dni w pobliskim wydziale komunikacjiejestruj pojazd w miejscowym wydziale komunikacji.
Po wyrejestrowaniu i zezłomowaniu samochodu powiadom o tym ubezpieczyciela i zażądaj zwrotu składki ubezpieczenia OC za niewykorzystany okres ochrony.

Jak wybrać stację demontażu do złomowania samochodu?
Ustawa mówiąca jasno o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji nakazuje oddawać niesprawne, powypadkowe lub stare i nieużywane pojazdy do legalnych stacji demontażu, które posiadają zezwolenie na działalność od marszałka województwa. Istnieją również nielegalne miejsca rozbiórki pojazdów na złom, z którymi walczy Inspekcja Ochrony Środowiska.


Czym się różni nielegalny punkt złomowania auta od legalnej stacji autokasacji?
Uniemożliwi to odzyskanie składki OC za niewykorzystany okres. Stacje te nie są regulowane prawnie, więc nie wydadzą oficjalnej dokumentacji. Po złomowaniu samochodu musisz mieć odpowiednie dokumenty do przedstawienia w miejscowym wydziale komunikacji:
zaświadczenie o przyjęciu pojazdu na złom,
unieważnienie dowodu rejestracyjnego, tablic i karty pojazdu. Jeśli oddasz pojazd na złom komuś przypadkowemu, w najlepszym wypadku możesz liczyć na umowę kupna-sprzedaży, która nie daje Ci podstaw do wyrejestrowania auta w wydziale komunikacji, nawet jeśli ma zapis o sprzedaży auta na złom. Może nie zezłomować Twojego auta wbrew obietnicom. Auto, które miało trafić do kasacji, może zostać wykorzystane np. do popełnienia przestępstwa, jeśli jest na tyle sprawne. Niektórzy właściciele samochodów myślą, że skoro sprzedali nieużywanego starocia, pozbyli się problemu i nie zgłaszają nikomu zmiany właściciela. O ile taką osobę może chronić poprawnie skonstruowana umowa kupna-sprzedaży, o tyle może pojawić się problem, gdy dane nowego nabywcy okażą się fałszywe.

Złomowanie auta czy sprzedaż – który wariant?
Jeśli nie chcesz paść ofiarą oszustwa i dostać zwrot składki OC, zdecydowanie korzystniejsze jest złomowanie wraku w legalnej stacji demontażu. Otrzymasz wtedy dokumenty uprawniające cię do wyrejestrowania auta i zwrotu składki . Auto nie zostanie kupione na tzw. słupa, czyli nieistniejącą, nieżyjącą lub bezdomną osobę, i ponownie wykorzystane.

Czy mogę zezłomować samochód bez silnika lub innych części?
Oczywiście że tak. Stacja autokasacji poinformuje Cię, że auto musi być w miarę kompletne. To oznacza, że musi ważyć przynajmniej 90% masy zapisanej w dowodzie rejestracyjnym. Za każdy brakujący kilogram stacja może doliczyć niewielką opłatę, która pomniejszy cenę wraku. Niektórzy sprawdzają koszt części danego modelu pojazdu na aukcjach i celowo demontują pojazd przed kasacją, w celu spieniężenia w 100% swojego byłego pojazdu.

Lista dokumentów jakie powineieś mieć przy oddawaniu auta na szrot :
- Dowód osobisty.
- Dowód rejestracyjny lub zastępczy dokument z wydziału komunikacji, jeśli z różnych powodów nie masz dowodu, bo został zgubiony albo zatrzymała go policja.
- Dowód osobisty.
- Umowa kupna-sprzedaży.
- Wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku pojazdu zarejestrowanego na firmę.
- Pisemne upoważnienie dla osoby, która oddaje samochód na złom, jeśli nie robi tego właściciel auta.
- Pisemna zgoda drugiego i każdego kolejnego właściciela pojazdu na jego kasację.

Czy mogę oddać na złom auto bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu ?
Zniszczony, zgubiony, zatrzymany przez policje? Jeśli nie posiadasz dowodu rejestracyjnego, potrzebujesz zaświadczenia z wydziału komunikacji. W urzędzie musisz okazać:

- oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego (pod odpowiedzialnością karną), wzór możesz pobrać tutaj, ewentualnie – zaświadczenie z policji, które potwierdza, że zgłoszono kradzież dowodu rejestracyjnego,
- dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu, jeśli nie jest zarejestrowany na Ciebie,
- dowód osobisty,
- wydruk z KRS-u, jeśli auto jest zarejestrowane na firmę,
- pełnomocnictwa od pozostałych współwłaścicieli pojazdu, jeśli nie mogą się stawić osobiście w urzędzie. Wzór do pobrania.

Dokument z wydziału komunikacji możliwy jest do otrzymania od ręki. Jego koszt to parę złotych. W przypadku karty pojazdu procedura jest bardzo podobna.

Czy można zezłomować auto bez zgody współwłaściciela lub po śmierci właściciela?
Jeśli samochód na złom ma co najmniej dwóch właścicieli, muszą być obecni przy oddawaniu auta na szrot. W przypadku gdy coś stoi na przeszkodzie, konieczne jest pisemne upoważnienie drugiego właściciela, które zawiera dane z dowodu osobistego nieobecnej osoby i jej czytelny, odręczny podpis.

Możesz zezłomować samochód po śmierci właściciela, jeśli dostaniesz pojazd w spadku po zmarłym na mocy testamentu lub postanowienia sądu/notariusza. Potem musisz przerejestrować auto na siebie i dopiero potem możesz je zezłomować i wyrejestrować. Jeśli jest kilku spadkobierców, a pojazd nadaje się wyłącznie do kasacji, spadkobiercy mogą upoważnić do przejęcia pojazdu i dalszych kroków jedną osobę.

Czy za złomowanie pojazdu bez OC grozi kara?
Za samo złomowanie pojazdu bez OC – nie, ale za brak ubezpieczenia OC auta do kasacji – tak. Jeśli wcześniej UFG nie nałoży Ci kary za brak OC, to niedotrzymanie tego obowiązku może wyjść na jaw w wydziale komunikacji. Pracownik stacji demontażu powinien wpisać w dokumentacji datę ważności polisy OC. Nawet jeśli pominąłby tę informację, to urzędnik w wydziale komunikacji może zweryfikować, czy skasowany samochód miał aktualne OC. Jeśli urzędnik wykryje lukę w historii ubezpieczenia, wyśle informację do UFG i dostaniesz wezwanie do zapłaty kary, nawet jeśli samochodu już nie ma.


Przygotuj wszystkie dokumenty, lista podana niżej.
Po pomyślnej kasacji pojazdu, dokładnie przejrzyj czy pracownik stacji demontażu wydał ci wszyskie dokumenty, tj: zaświadczenie o przyjęciu pojazdu na złom i unieważnienia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic rejestracyjnych.
Wyrejestruj swój pojazd w przeciągu 30 dni w pobliskim wydziale komunikacjiejestruj pojazd w miejscowym wydziale komunikacji.
Po wyrejestrowaniu i zezłomowaniu samochodu powiadom o tym ubezpieczyciela i zażądaj zwrotu składki ubezpieczenia OC za niewykorzystany okres ochrony.

Jak wybrać stację demontażu do złomowania samochodu?
Ustawa mówiąca jasno o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji nakazuje oddawać niesprawne, powypadkowe lub stare i nieużywane pojazdy do legalnych stacji demontażu, które posiadają zezwolenie na działalność od marszałka województwa. Istnieją również nielegalne miejsca rozbiórki pojazdów na złom, z którymi walczy Inspekcja Ochrony Środowiska.


Czym się różni nielegalny punkt złomowania auta od legalnej stacji autokasacji?
Uniemożliwi to odzyskanie składki OC za niewykorzystany okres. Stacje te nie są regulowane prawnie, więc nie wydadzą oficjalnej dokumentacji. Po złomowaniu samochodu musisz mieć odpowiednie dokumenty do przedstawienia w miejscowym wydziale komunikacji:
zaświadczenie o przyjęciu pojazdu na złom,
unieważnienie dowodu rejestracyjnego, tablic i karty pojazdu. Jeśli oddasz pojazd na złom komuś przypadkowemu, w najlepszym wypadku możesz liczyć na umowę kupna-sprzedaży, która nie daje Ci podstaw do wyrejestrowania auta w wydziale komunikacji, nawet jeśli ma zapis o sprzedaży auta na złom. Może nie zezłomować Twojego auta wbrew obietnicom. Auto, które miało trafić do kasacji, może zostać wykorzystane np. do popełnienia przestępstwa, jeśli jest na tyle sprawne. Niektórzy właściciele samochodów myślą, że skoro sprzedali nieużywanego starocia, pozbyli się problemu i nie zgłaszają nikomu zmiany właściciela. O ile taką osobę może chronić poprawnie skonstruowana umowa kupna-sprzedaży, o tyle może pojawić się problem, gdy dane nowego nabywcy okażą się fałszywe.

Złomowanie auta czy sprzedaż – który wariant?
Jeśli nie chcesz paść ofiarą oszustwa i dostać zwrot składki OC, zdecydowanie korzystniejsze jest złomowanie wraku w legalnej stacji demontażu. Otrzymasz wtedy dokumenty uprawniające cię do wyrejestrowania auta i zwrotu składki . Auto nie zostanie kupione na tzw. słupa, czyli nieistniejącą, nieżyjącą lub bezdomną osobę, i ponownie wykorzystane.

Czy mogę zezłomować samochód bez silnika lub innych części?
Oczywiście że tak. Stacja autokasacji poinformuje Cię, że auto musi być w miarę kompletne. To oznacza, że musi ważyć przynajmniej 90% masy zapisanej w dowodzie rejestracyjnym. Za każdy brakujący kilogram stacja może doliczyć niewielką opłatę, która pomniejszy cenę wraku. Niektórzy sprawdzają koszt części danego modelu pojazdu na aukcjach i celowo demontują pojazd przed kasacją, w celu spieniężenia w 100% swojego byłego pojazdu.

Lista dokumentów jakie powineieś mieć przy oddawaniu auta na szrot :
- Dowód osobisty.
- Dowód rejestracyjny lub zastępczy dokument z wydziału komunikacji, jeśli z różnych powodów nie masz dowodu, bo został zgubiony albo zatrzymała go policja.
- Dowód osobisty.
- Umowa kupna-sprzedaży.
- Wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku pojazdu zarejestrowanego na firmę.
- Pisemne upoważnienie dla osoby, która oddaje samochód na złom, jeśli nie robi tego właściciel auta.
- Pisemna zgoda drugiego i każdego kolejnego właściciela pojazdu na jego kasację.

Czy mogę oddać na złom auto bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu ?
Zniszczony, zgubiony, zatrzymany przez policje? Jeśli nie posiadasz dowodu rejestracyjnego, potrzebujesz zaświadczenia z wydziału komunikacji. W urzędzie musisz okazać:

- oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego (pod odpowiedzialnością karną), wzór możesz pobrać tutaj, ewentualnie – zaświadczenie z policji, które potwierdza, że zgłoszono kradzież dowodu rejestracyjnego,
- dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem pojazdu, jeśli nie jest zarejestrowany na Ciebie,
- dowód osobisty,
- wydruk z KRS-u, jeśli auto jest zarejestrowane na firmę,
- pełnomocnictwa od pozostałych współwłaścicieli pojazdu, jeśli nie mogą się stawić osobiście w urzędzie. Wzór do pobrania.

Dokument z wydziału komunikacji możliwy jest do otrzymania od ręki. Jego koszt to parę złotych. W przypadku karty pojazdu procedura jest bardzo podobna.

Czy można zezłomować auto bez zgody współwłaściciela lub po śmierci właściciela?
Jeśli samochód na złom ma co najmniej dwóch właścicieli, muszą być obecni przy oddawaniu auta na szrot. W przypadku gdy coś stoi na przeszkodzie, konieczne jest pisemne upoważnienie drugiego właściciela, które zawiera dane z dowodu osobistego nieobecnej osoby i jej czytelny, odręczny podpis.

Możesz zezłomować samochód po śmierci właściciela, jeśli dostaniesz pojazd w spadku po zmarłym na mocy testamentu lub postanowienia sądu/notariusza. Potem musisz przerejestrować auto na siebie i dopiero potem możesz je zezłomować i wyrejestrować. Jeśli jest kilku spadkobierców, a pojazd nadaje się wyłącznie do kasacji, spadkobiercy mogą upoważnić do przejęcia pojazdu i dalszych kroków jedną osobę.

Czy za złomowanie pojazdu bez OC grozi kara?
Za samo złomowanie pojazdu bez OC – nie, ale za brak ubezpieczenia OC auta do kasacji – tak. Jeśli wcześniej UFG nie nałoży Ci kary za brak OC, to niedotrzymanie tego obowiązku może wyjść na jaw w wydziale komunikacji. Pracownik stacji demontażu powinien wpisać w dokumentacji datę ważności polisy OC. Nawet jeśli pominąłby tę informację, to urzędnik w wydziale komunikacji może zweryfikować, czy skasowany samochód miał aktualne OC. Jeśli urzędnik wykryje lukę w historii ubezpieczenia, wyśle informację do UFG i dostaniesz wezwanie do zapłaty kary, nawet jeśli samochodu już nie ma.

Nie czekaj, wymień złom na gotówkę!

Jesteśmy w stanie zezłomować każde auto osobowe i nie tylko! Chętnie przyjmiemy na złom auta ciężarowe, naczepy, maszyny budowlane, maszyny rolnicze i inny ciężki złom! Wszystkie odpowiednio wycenimy, a Ty będziesz cieszyć się gotówką!